Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth tanksystem

Roth oljetankar

Content image
Normer och regler
Innertanken i Roth DVT-tankar är tillverkade av högvärdig polyeten och yttertanken består av korrosionsbeständiga (Zn-Al) galvaniserade stålplåtar.

Tankarna är avsedda för trycklös förvaring av eldningsolja och diesel och ska inte överfyllas så att övertryck uppstår i tanken. ”Vägledning om eldningsanläggningar för flytande och gasformigt bränsle”, utgiven av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, utgör grundunderlaget för installation av Roth oljetankar. Krav på eldningsanläggningar finns som tekniska föreskrifter i plan- och bygglagen. Kommunen är myndighet i förenklade bygghandlingar. Uppförning, ändring eller reparation av eldningsanläggning ska godkännas av kommunen enligt grundlagen vid ansökan.

 

Påfyllnad av flytande bränsle
Fast förbindelse mellan tankens och tankbilens påfyllningsledningar kan bara användas vid påfyllning av tank med överfyllnadsskydd för automatisk avstängning av tankbilens påfyllningsledning, eller vid påfyllning av nedgrävd tank. Övrig påfyllning sker med påfyllningshandtag från tankens topp.

 

Förvaring av bränsle inomhus
Lagertank för flytande bränsle ansluten till eldningsanläggning får installeras i pannrum, tankrum samt garage på upptill 50 m2. Även i andra utrymmen som inte är avsedda för permanent förvaring, under förutsättning att utrymmena uppfyller de brandtekniska krav som gäller beroende på lagringsvolym, tanktyp och typ av bränsle. Tank i pannrum ska placeras så att den inte blir utsatt för skadlig påverkan. Tanken ska vara av stål. Avståndet till värmeanläggningen med rökkanal ska vara minst 1 meter för tank med eldningsolja och 2 meter för tank med diesel. I de fall en avskärmningsvägg med brandklass minst E30 monteras mellan tank och värmeanläggning, får avståndet reduceras. Tankarna är godkända för placering utan krav om uppsamlingsanordning för oljespill eller oljetäta utförande av väggar och golv. Typgodkännande DBE nr 007-061

 

 

Fakta

  • dubbelväggig tank med alarm och oljemätare
  • innertank i polyeten
  • yttertank i elförzinkad plåt
  • flera tankar kan kopplas samman
  • storlekar: 1000 och 1500 liter m. dämrör
  • ingen korrosion
  • enkel att transportera
  • hög säkerhetsnivå