Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth Tacker system

Roth Original Tacker® system är lösningen med varaktigt värde


 

Content image
Roth Nordics golvvärmesystem för betong bjälk lag med tackerbyglar består i princip end ast av tackerbyglar samt en bygel pistol. Naturligtvis till kommer golvvärmerör, fördelare samt regler-system. Golvvärmesystemet kan även förläggas direkt på under -
liggande grundisolering under förutsättning att Roth tacker byglar extra lån ga an vänds samt att iso le rin gen be står av expanderad cellplast med densitet av minst 30 kg/dm3.
  • Rören fästs på isoleringen med fästclips
  • Roth fästverktyg
  • Möjligt c/c avstånd 100, 150, 200, 250 och 300 mm
  • Enkel montering
  • Prisvärt