Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth systemskivor

Content image
Systemskivorna är konstruerade för att fi xera golvvärmerören på rätt djup och c/c-avstånd i betongbjälklaget. Systemskivan lägges ovanpå ordinarie markisolering enligt bild. Användes också vid tvåskiktsgjutning eller i gjutna mellanbjälklag för att undvika takvärme. Systemskivor finns för 16 mm och 20 mm golvvärmerör.
  • Isoleringsskivor med integrerade hållare
  • Möjligt c/c avstånd 100, 150, 200, 250 och 300 mm
  • Används i mellanbjälklag
  • Enkel montering
  • Från 24-65 mm isoleringstjocklek