Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Träbjälklag med Roth spånskivegolv

Ner till 22 mm bygghöjd

Content image
Roth Nordics golvvärmesystem för installation på träbjälklag består av 22 mm spårade golvspånskivor med tillhörande vändskivor. Roths spånskivegolv är avsett att ersätta de konventionella golvspånskivorna vilket medför att systemet ej bygger mer
än 22 mm ovanför reglarna. Systemet förlägges i princip på samma tillvägagångsätt som normala golvspånskivor förutom
att vissa bjälklagsfack, där golvvärmerören skall vända, lämnas öppna.
  • Spånskivor 22 mm, med frästa spår
  • Möjligt c/c avstånd 200 mm
  • 2 olika vändplattor
  • Enkel montering
  • Kräver bjälklag med c/c avstånd 60 cm

Se vår film om hur du snabbt och enkelt installerar Roth spånskivesystem.