Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

SnowFlex® snösmältningssystem

Håll dina utomhusytor fria från snö och is – helt automatiskt

Content image
SnowFlex® är ett komplett snösmältningssystem användbart till uppfarter, ramper, torg, gågator, flyghangarer, fotbollsplaner, hamnanläggningar m.m. Systemet ser till att ytorna hålls fria från snö och is på ett enkelt och ekonomiskt sätt. Ofta snöröjer man och saltar för sent med benbrott och ryggskador som följd. Med ett snösmältningssystem startar uppvärmningen direkt när det föreligger risk för halka. Systemet utnyttjar spillvärme från industrier och värmeverk vilket håller driftskostnaderna på relativt låga nivåer.        
Roth SnowFlex® snösmältningsrör 25 x 2,3 mm
Roth SnowFlex® snösmältningsrör tillverkas av PE-RT (Polyetylen Raised Temperature) som ger bäst kombination av flexibilitet, tryck och temperaturstabilitet. Rörkvaliteten säkrar en lång livslängd och är väl lämpat för tryck– och temperaturförändringar. Maximal temperatur är 70° C och maximalt tryck 4 bar. Eftersom snösmältningssystemet innehåller frysskyddsvätska, krävs det en växlare mellan systemet och huvudsystemet. Därför behövs ingen diffusionsspärr i SnowFlex® röret.
a          Roth SnowFlex® snösmältningssystem (ELRO energiföretag i Danmark).