Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

JM satsar på solenergi

23.08.2012

För att bidra till ökad användning av förnybar energi, och därmed minska den globala miljöbelastningen, har JM tagit ett strategiskt beslut att installera solfångare i sina nyproducerade småhus. Som avtalspartner har JM valt Roth Nordic AB.

Content imageAllan Rasmussen, projekteringschef på JM, “Vi ser en spännande utmaning med att förse våra hus med solfångare för att säkerställa JMs satsning på att vara ledande på att enbart bygga lågenergihus i all vår produktion, och därmed få lägre driftskostnader“.

Från branschorganisationen Svensk Solenergi gläds man åt uppgörelsen och ser samtidigt ett erkännade från fastighetsbranschen, då ett av Nordens största byggföretag beslutat sig för att satsa på solenergi. “Detta bör skapa nya riktlinjer och acceptans för affärer med solenergi“, säger Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi.

Satsningen är helt i linje med Roth Nordics fokus på innovativa produkter med hög kvalitet och som över tid påverkar miljön positivt. Med en lång livslängd på produkterna och egen produktion i miljövänliga fabriker borgar Roth Nordics varumärke för trygghet, effektiv energianvändning samt god driftsekonomi. Nu startar arbetet med att bygga upp ett nordiskt nätverk av installatörsföretag som genom utbildning och certfiering kommer bidra till att mer solvärme installeras både i nybyggnation och i befintligt bestånd.