Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth MultiPex® rörsystem

Content image
MultiPex® rörsystem


Roth MultiPex® rörsystem är avsett för både vatten- och värmeinstallationer.Grunden i systemet är ett Pex-C rör i de vanligaste dimensionerna: 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm och 32 x 4,4 mm. Det finns ett utvecklat kopplingssystem med väggboxar och fördelningsrör med pushmontering som inte kräver verktyg. Det är också möjligt att demontera kopplingarna igen. Det går naturligtvis även att använda de traditionella PX-kopplingarna till våra Roth MultiPex® rör. Roth MultiPex® rörsystem består av ett flertal komponenter som förenklar och förbättrar rörinstallationen.
OBS! Undvik användning av lösningsmedel, läckspray eller liknande som kan innehålla skadliga ämnen och kan skada rör, kopplingar, ventiler, kopplingsboxar och annan utrustning och packningar.

 

Roth MultiPex® rörsystem är godkänt enligt NORDTEST.
NORDTEST NT VVS 129 är en gemensam nordisk godkännandemetod för rör-i-rörsystem. Detta innebär att rör, skyddsrör, väggboxar, väggenomföringar, fördelarskåp mm är testat som ett komplett system där alla komponenterna verkar tillsammans och utgör ett komplett rör-i-rörsystem. Både skåp och alla genomförningar ska vara vattentäta så att ett eventuellt läckage leds tillbaka till skåpets dränering, eller till ett utrymme med avlopp. Rör-i-rörsystemet ska också vara utbytbart i enlighet med Nordtestmetoden. Med Roth rör-i-rörsystem minimeras risken för vattenskador. Teknisk Godkjenning nr. 2556.