Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth mobil elpanna

Komplett mobil elpanna på 9 kW

Content image
Komplett färdigkopplad bärbar elpanna inklusive expansionskärl, cirkulationspump, säkerhetsutrustning 1" förnätade slangar för anslutning direkt till golvvärmefördelare, golvplatta, bärhandtag reglerutrustning för konstant framledningstemperatur samt termometrar.


Elpannan är främst avsedd att användas i anläggningar där behov om en snabb idriftsättning av värmesystemet krävs. T.ex. när uttorkningsprocessen av betongplattan måste påbörjas tidigt eller om frysrisk föreligger när anläggningen är provtryckt.
Elpannan kan även användas för fast installation. Genom att avlägsna 1 fas kan pannan maximeras till 4,5 kW.