Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Koncernen

En internationell koncern med lokal insikt

Content image
Roth Nordic AB är ett dotterbolag till Roth Industries med huvudkontor och produktion i Tyskland.
Koncernen är en av Europas ledande producenter av VVS-systemet huvudkontor och produktion i Tyskland. Koncernen sysselsätter 1.000 medarbetare och omsätter ca. SEK 2,35 miljarder kronor om året. Kvalitet är mycket viktigt för oss och vi kompromissar
inte, därför är våra produkter certifierade i enlighet med ISO 9001. Internationella tester, kontroll och registrering försäkrar dig om den bästa kvaliteten.

              


Roth och miljön
Koncernen ser det som en naturlig del av sina värderingar att skona miljön så mycket som möjligt. Därför tänker vi på miljön när vi producerar och hanterar produkterna. Roth koncernen arbetar löpande på att förbättra insatsen på miljöområdet och vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter att säkra rent vatten och ren energi till de kommande generationerna.