Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Golvvärmerör


1. Hur mycket ska man isolera vid ingjutning av golvvärme?
Roth rekommenderar 250 mm cellplast vid nybyggnation.
 
2. Hur mycket vatten rymmer ett 16 mm rör?
0,11 liter/meter
 
3. Hur mycket vatten rymmer ett 20 mm rör?
0,20 liter/meter

4. Hur mycket övergjutning behövs det om man flytspacklar in ett 10,5 mm rör?
Minst 10 mm golvavjämningsmassa ovan rör.
 
5. Hur mycket övergjutning behövs det om man flytspacklar in ett 16 mm rör?
Minst 30 mm betong ovan rör.
 
6. Hur mycket övergjutning behövs det om man flytspacklar in ett 20 mm rör?
Minst 30 mm betong ovan rör.
 
7. Hur stor skillnad är det procentuellt i energiförlust om man lägger 5cm cellplast i stället för 20 cm vid ingjutning i betong?
Det beror på cellplastens isolervärde och byggkonstruktionen. Rådfråga din byggherre eller byggkonsult.
 
8. Hur stor är innediametern på en rulle av 16 mm Pex-rör?
50 cm
 
9. Hur tjocka trägolv kan man lägga på en golvvärmeinstallation?
Max. 27 mm trägolv.
 
10. Hur varmt vatten kan man köra fram till golvvärmefördelaren?
Vid extrema förhållanden kan man behöva upp till 45 °C.
 
11. När skall man använda 16 mm resp. 20 mm rör?
Vanligtvis använder man 16 mm rör i bostadshus där man har olika golvbeklädnader och olika effektbehov i rummen. 20 mm rör används vanligtvis i större projekt som verkstäder, affärer och garage.
 
12. Tål ett ingjutet PEX-rör att vattnet fryser?
Nej, använd alltid frostskyddsmedel vid frostrisk under byggtiden.
 
13. Vilken typ av frostskyddsmedel skall man använda i Pex-rören?
Propylenglykol.

14. Vad är standard cc-mått på golvvärmerören vid betongförläggning till en villa?
Med 10,5mm rör är det c/c 150mm, 16mm rör c/c 250mm och med 20mm rör är det c/c 300mm.


15. Hur mycket 16 mm golvvärmerör går åt vid cc 250 mm och vad är rekommenderad rörlängd?
Ca 4,5 m/m², maximal rörlängd 80-100 m.


16. Flödesmätarna på golvvärmefördelaren ger ifrån sig oljud. Vad kan jag göra?
Kontrollera att ventilerna på tillopp (flödesmätarna) är fullt öppna (motsols). Injusteringen ska göras på returen under reglermotorerna.

17. Vilken adapterring passar till fördelare Giacomini?
Den askgrå adapterringen som har en delning i ringen VA26 
RSK 188 00 07

18. Mina packboxar läcker, vilken reservdel ska jag ha.
Om fördelaren är från 2005 eller tidigare är det:
RSK 242 35 98


Om den är från 2005-2008 är det:RSK 242 22 89Om den är från 2009 och framåt är det:
RSK 242 04 71