Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth glespanel

Content image
Roth värmefördelningsplåtar för glespanel är speciellt framtaget så att golvvärmeanläggningen inte påverkar bygghöjden på golvkonstruktion i förhållande till en normal golvkonstruktion. Värmefördelningsplåtarna för glespanel levereras för 16 ell 20 mm golvvärmerör. Värmefördelningsplåtarna monteras i glespanel som är förlagd tvärs bjälkarna. Öppningen mellan brädorna ska vara 19 mm för 16-rör och 23 mm för 20-rör och c/c avstånd på rören 200 mm alternativt 300 mm. Plåtarna har ett längstgående spår där Roth X-PERT/Alu-LaserPlus© rören förläggs. Spåren är utformade så att när rören pressas ned i spåren blir de låsta i plåten, fungerar som en ”rörhållare”.
  • Minst 28x95/28x120 mm bräda läggs på bjälklaget
  • Spaltöppning 17-20 mm
  • C/c avstånd 200/300 mm
  • Värmefördelningsplattor
  • Enkel montering