Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth bjälklagsplåt

Content image
Roths självbärande bjälklagsplåtar för golv värme i träkonstruktioner är utformade så att systemet ej förändrar bygghöjden i förhållande till en normal golv konstruktion. Bjälklagsplåten, som har till uppgift att sprida och fördela värmen från golvvärmeröret, är konstruerat för installation på träbjälkar under spånskiva eller annat självbärande golv. Utformningen av plåten medför att den automatiskt trycks upp mot golvet och däri gen om över för värme till rummet. Träbjälkarna, där bjälklagsplåten skall monteras mellan, skall ha ett inbördes avstånd av 600 mm där också isoleringen skall förläggas.  
  • Cc-avstand 600 mm
  • Enkel montering